Renovering av badrum

Vill du bygga ett nytt badrum? Vi kan lämna offert för ett komplett badrum som inkluderar både material- och arbetskostnader. Vi jobbar med de flesta materialleverantörerna.

ATT TÄNKA PÅ VID GENOMGÅNG AV OFFERT

Våra offerter på badrum innehåller alltid följande:

· Väggar enligt säkert vatten. Se www.sakervatten.se

· Byte till godkänd golvbrunn (om bef. ej är godkänd).

· Kontroll om fukt finns i konstruktion.

· Sortering av restavfall.

· Dammreducerande arbetsteknik (dammfällor, intäckning mm.).

· Övertagande av arbetsmiljöansvar från kund.

· Certifierad personal och underentreprenörer. Legitimationskort ID06 har alla.

· Garanti enligt Konsumentverkets riktlinjer.

· Komplett med alla åtgärder inkl. underentreprenörer (om inget annat överenskommits).

· Grovstädning, Allt transporteras bort (finstädning görs av kund).

· Fasta priser gäller om inget annat överenskommits. Extrabeställningar godkännes före utförande. Dessa faktureras separat.

· Besiktning efter färdigställande med ansvarig.

Begär offert eller boka ett personligt besök