Dags att byta plåt?

Vi kan lämna en komplett offert som inkluderar både material- och arbetskostnader. Vi jobbar med de flesta materialleverantörerna.

De plåtarbeten vi utför är t.ex:

  • Byte av plåttak, hängrännor och stuprör
  • Bandtäckning på hustak samt balkonger
  • Skorstenshuvar
  • Omklädnad av plåtfasader
  • Taksäkerhet
  • Besiktning av tak
  • Snöskottning och snöröjning
  • Service och underhåll

ATT TÄNKA PÅ VID GENOMGÅNG AV OFFERT

Våra offerter på plåtarbeten innehåller alltid följande:

· Färdiga jobb. Rätt material.

· Kontroll om fukt finns i konstruktion.

· Sortering av restavfall.

· Övertagande av arbetsmiljöansvar från kund.

· Certifierad personal och underentreprenörer. Legitimationskort ID06 har alla.

· Garanti enligt Konsumentverkets riktlinjer.

· Komplett med alla åtgärder (om inget annat överenskommits).

· Grovstädning, Allt transporteras bort (finstädning görs av kund).

· Fasta priser gäller om inget annat överenskommits. Extrabeställningar godkännes före utförande. Dessa faktureras separat.

· Besiktning efter färdigställande med ansvarig.

Begär offert eller boka ett personligt besök