Golv som håller måttet

Dags att lägga nya golv? Vi kan lämna en komplett offert som inkluderar både material- och arbetskostnader. Vi jobbar med de flesta materialleverantörerna.

För dig som går i tankar att renovera eller bygga om ditt badrum

· Att välja våtrumsmatta eller kakelsättning kan vara svårt. Vi guidar dig och ger dig en trygghet. Vi visar dig gärna vilka olika material som är godkända att använda i ett våtrum.

· Genom att anlita oss som är ett GVK-auktoriserat företag garanteras du att arbetet utförs enligt gällande branschregler. Alla försäkringsbolag har som villkor att gällande branschregler ska ha följts vid arbetets utförande.

· Du får alltid att en kopia på våtrumsanmälan – detta är din värdehandling – innan jobbet påbörjas.

· I samband med offert lämnar vi med en så kallad anbudsbilaga som beskriver villkor och förutsättningar inför montage av tätskikt.

· Du som beställare får även ett våtrumsintyg som utfärdas efter utfört arbete. Intyget anger att våtrumsinstallationen och arbetet är utfört enligt GVK. Intyget är obligatoriskt när Konsumenttjänstlagen gäller mellan det GVK-auktoriserade företaget och beställaren – konsumenten. Läs mer på www.gvk.se. 

Våra leverantörer på material till golv och väggbeklädnader är Tarkett, Forbo, Kiilto, Kakeldax, Pergo & Alloc

Begär offert eller boka ett personligt besök

ATT TÄNKA PÅ VID GENOMGÅNG AV OFFERT

Våra offerter på badrum innehåller alltid följande:

· Väggar enligt säkert vatten. Se www.sakervatten.se

· Byte till godkänd golvbrunn (om bef. ej är godkänd).

· Kontroll om fukt finns i konstruktion.

· Sortering av restavfall.

· Dammreducerande arbetsteknik (dammfällor, intäckning mm.).

· Övertagande av arbetsmiljöansvar från kund.

· Certifierad personal och underentreprenörer. Legitimationskort ID06 har alla.

· Garanti enligt Konsumentverkets riktlinjer.

· Komplett med alla åtgärder inkl. underentreprenörer (om inget annat överenskommits).

· Grovstädning, Allt transporteras bort (finstädning görs av kund).

· Fasta priser gäller om inget annat överenskommits. Extrabeställningar godkännes före utförande. Dessa faktureras separat.

· Besiktning efter färdigställande med ansvarig.

· Vi tecknar alltid avtal med kund
(T.ex. Hantverkarformuläret 2017 och Entreprenadkontrakt ABS 18).

· Vi återkopplar kund inom 48 timmar vid kontakt (vardagar).

· Våra hantverkare utför egenkontroller för att förebygga fel.

· Vi arbetar med ROT-avdrag och är uppdaterade på reglerna.

· Byggtiden löper oavbrutet tills färdigställande (sjukdom & leveranstider kan påverka).