Takbyte, renovering av tak

Är det dags att lägga nytt tak? Vi kan lämna en komplett offert som inkluderar både material- och arbetskostnader. Vi jobbar med de flesta materialleverantörerna.

ATT TÄNKA PÅ VID GENOMGÅNG AV OFFERT

Våra offerter på yttertak innehåller alltid följande:

· Ställning byggd av certifierad personal.

· Ställning besiktad och märkt med intyg.

· Kontroll om fukt finns i konstruktion.

· Sortering av restavfall.

· Övertagande av arbetsmiljöansvar från kund.

· Certifierad personal och underentreprenörer. Legitimationskort ID06 har alla.

· Garanti enligt Konsumentverkets riktlinjer.

· Komplett med alla åtgärder inkl. underentreprenörer (om inget annat överenskommits).

· Grovstädning, allt transporteras bort (finstädning görs av kund).

· Fasta priser gäller om inget annat överenskommits.        Extrabeställningar godkännes före utförande. Dessa faktureras separat.

· Besiktning efter färdigställande med ansvarig.

Begär offert eller boka ett personligt besök