För dig som är leverantör

Till våra leverantörer

För Er som är leverantör eller underentreprenör önskar vi ta emot fakturor i ett elektroniskt format. Det finns många positiva anledningar och några är miljöpåverkan, effektivitet samt säkrare. Detta gäller både för Er som leverantör och för oss som kund. Nedan finner ni den information som behövs samt krav för att vi skall kunna godkänna en faktura från Er.

Namn
Organisationsnummer

Byggbetjänten AB

Bankgiro
VAT

406-6981

SE556108603301

Korrekt fakturaadress:

Bolagsnamn

Byggbetjänten AB

e-faktura

Inexchange

GLN: 7365561086034

Mailad PDF-faktura
Pappersfaktura

Byggbetjänten AB

Stadsskogsvägen 5

711 34 Lindesberg

Fakturabilagor i korrekt format

PDF-fakturor som skickas via e-mail ska endast innehålla en faktura (inkl bilagor) per mail. OBS! Mail med länkar för nedladdning/hämtning av PDF-fakturor accepteras ej.

För Er som skickar faktura med omvänd betalningsskyldighet skall vårt VAT SE556108603301 och ert organisationsnummer finnas med på fakturan.

Krav på fakturainformation

Alla fakturor som skickas till oss ska vara utställda på komplett bolagsnamn och fakturaadress.

Fakturan skall även innehålla referensnamn på den hos oss som har beställt uppdraget/varan samt femsiffrigt ordernummer (ordernumret tillhandahålls av den som beställer alt hämtar varan). Om fakturan saknar ovanstående kommer vi att returnera till er med begäran om ny faktura.